پ.ن: این مطلب پیش‌تر در روزنامه ولایت منتشر گردیده است.