گوهری به نام خِرد

گوهری به نام خِرد

آفریدگار متعال قطعا از بابت عربده کشی هایش، قتل و خونریزی هایش، شهوت و شکم بارگی اش نبود که وی را برگزیده آفریدگان نامید، آن زمان که جملگی فرشتگان خود را به آب و آتش زدند که بارخدایا، دانایی و برنایی، اما مگر چه کاستی در ما دیدی که وی را آفریدی؟ او فساد می کند و راه...

آزاد یا متن باز؟

آزاد یا متن باز؟

 در روزگاری پیش از این، تنها برای سخت افزار ارزش قائل بودند و نرم افزار را به عنوان سرخاب و سفیدآب می زدند تنگ سخت افزار که محصولشان به فروش برود، یک علت عمده ارزش نداشتن نرم افزارها وابستگی آنها به سخت افزار بود و چون قابلیت حمل نداشت پس به عنوان جزء لاینفک سخت افزار...

دریاچه شورمست

دریاچه شورمست

 زمانی که ارتفاعات البرز را پشت سر میگذاری و وارد دامنه شمالی می شوی، آن هنگام که سرسبزی های پراکنده کم‌کم خودنمایی می کنند و نوید از بهشتی سبز می دهند، شاید هرگز خیالش را هم نکنی که هنوز در حالی که گیاهان چندان قوت نگرفته و سبزی بر قامت طبیعت کاملا چیره نگشته است، در...

وکیل خالق یا قاضی مخلوق

وکیل خالق یا قاضی مخلوق

 شماری از افراد اگر ظلمی از جانب کسی ببینند، یا حقی ازشان ضایع گردد، حواله فرد مذکور را به درگاه عدل باری تعالی حواله کرده و از جانب آن قاضی یگانه هستی درخواست اشد مجازات برای آن خاطی از خدا بی خبر را می کنند و نکته جالب این است که خودشان را حتی در جایگاه وکالت برای...

کمپین نه به خودروی بی کیفیت

کمپین نه به خودروی بی کیفیت

صنعت خودروسازی در ایران  پیشینه چندان درازی ندارد، از واردات نسخه های اولیه آغاز شده، با مونتاژ نمونه های خارجی ادامه یافته و هم اکنون با تولید دست و پنجه نرم می کند؛ ثمره بیش از نیم قرن تلاش در این عرصه، تولید خودروهایی به اصطلاح ملی است که تعدادشان از انگشتان یک دست...

محیط زیست؟!

محیط زیست؟!

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند را حتما شنیده اید، تعبیری بس زیبا از متظاهرین و عوام فریبانی که خود را جزو خواص می دانند و نه تنها به این مرحله بسنده نکرده، بلکه با وعظ و نصیحت عالمانه خود به دیگران می خواهند بگویند که...

اندر ستایش قشر متوسط

اندر ستایش قشر متوسط

در مطلب قبل به مدگرایی شمار قابل توجهی از جامعه پرداخته شد، در این مطلب نیز با وام گیری از مقدمه قبلی و ضمن یادآوری این نکته که هر چه قدر میزان تاثیرپذیری جامعه ای بیشتر باشد، بیشتر در خطر نابودی هویت و از خودبیگانگی فرهنگی قرار می گیرد، می خواهیم ابعاد آن تاثیر پذیری...

بی شعوری

بی شعوری

خودروی زیر پایش هم قیمت با آلونک پدری من بود، یک سمت دیوار را پر کرده بود از مدارک مختلف و تقدیرنامه و هزار افتخارنامه دیگر تا چشم عوامی که در مطبش پا می گذارند دربیاید. چندان ادعای فرهنگ و شخصیت می کرد که در اولین برخورد گمان می کردی این دکتر، خدای شعور است! در حالی...

ایران، مهد مدگرایی

ایران، مهد مدگرایی

آنچه که مخصوصا در دوره معاصر، ایران و ایرانی را خاص می کند تمایل افراطی حد قابلی توجهی از جامعه به مد و مدگرایی است. بطور مثال تصویر بالا را در نظر بگیرید، اگر واحد زمان را به آن اضافه کنیم تبدیل به نمودار Beard per Time یا ریش بر حسب زمان می شود که گستره زمانی آن را...

آزادی بیان، آزادی اندیشه

آزادی بیان، آزادی اندیشه

آزادی بیان و حق بیان عقیده و نظر، حق هرانسانی است و در همه سرزمین (به جز معدود مناطق تحت سلطه دیکتاتورها) محترم شمرده شده و جزو بندهای حقوق شهروندی قانون اساسی می باشد و افزون بر آن حق تفکر و اندیشیدن نیز جزو حقوق اصلی و شاید حتی یک مقدار مهمتر از مورد اول باشد. در...