آزادی بیان، آزادی اندیشه

آزادی بیان، آزادی اندیشه

آزادی بیان و حق بیان عقیده و نظر، حق هرانسانی است و در همه سرزمین (به جز معدود مناطق تحت سلطه دیکتاتورها) محترم شمرده شده و جزو بندهای حقوق شهروندی قانون اساسی می باشد و افزون بر آن حق تفکر و اندیشیدن نیز جزو حقوق اصلی و شاید حتی یک مقدار مهمتر از مورد اول باشد. در...
سیاه یا سفید، مساله این است!

سیاه یا سفید، مساله این است!

راستش همواره یک دید تک بعدی به اکثر امور وجود دارد، یک کار را کاملا بد می دانند و یک کار را کاملا خوب، یک نفر یا قطعا فرشته است یا بدون شک شیطان و مثال هایی از این دست کم نیستند؛ بیشتر به خاطر شخصیت انسان، مسائلی هم که به او مربوط می شوند می توانند در این دسته بندی...
پراید، خودرویی برای تمام فصول

پراید، خودرویی برای تمام فصول

از عزیز دل، پراید که می گویم، عده ای گریبان چاک و موی پریشان کرده و اندر گرد این یگانه مخلوق حلبی طواف بجا می آورند، حال می خواهم در این نوشتار به بررسی این موضوع بپردازم که پراید چگونه پراید شد، پس با ما همراه باشید. پیشگفتار پراید، این گرانبهاترین ابوتیاره عصر ما که...