به بهانه دومین نمایشگاه خودروهای کلاسیک قزوین

به بهانه دومین نمایشگاه خودروهای کلاسیک قزوین

برآن شدم تا یک بازدید از نمایشگاه خودروهای کلاسیک قزوین داشته باشم نخست بگذارید بگویم که من عامی به تناقضی در عنوان و محتوای این نمایشگاه رسیدم، خدمت مخاطبین فهیم خود عرض کنم که اگر به فرهنگ معین مراجعه کنید چنین تعریفی از لغت “کلاسیک” ارائه داده است: 1...