چگونه به شکلی موثر توییت کنیم

twitter-logo-1

اکثر ما از شبکه های اجتماعی نظیر توییتر برای انتشار مطالب شخصی و اطلاع رسانی های محدود استفاده می‌کنیم ؛ اما این شبکه کارکرد دیگری هم دارد، تا به حال فکر کردید چگونه یک جریان اطلاعاتی عظیم و ماندگار جهت گسترش انتشار اطلاعات ایجاد کنیم؟
بیایید با هم این موضوع را بررسی کنیم، در یک مقاله ای تحت عنوان “مدل سازی واکنش رسانه های اجتماعی به حمله تروریستی وولویچ” این موضوع را کاملا مورد بحث قرار داده و متغیرهای زیادی را بررسی می کند تا نهایتا میزان تاثیر آنها را مشخص سازد.

اغلب اهمیت یک موضوع برای مردم با میزان واکنش آنها نسبت به موضوع سنجیده می شود، از طرفی چون اجتماعات آنها به صورت گسسته می باشد لذا دستیابی به آن اطلاعات عملا دشوار (غیرممکن) است، اما شبکه های اجتماعی نظیر توییتر یک مجموعه بسیار خوب داده ای از واکنش اقشار مختلف نسبت به رویدادها می باشند ولی این اطلاعات هرچند برخلاف قبلی در دسترس هستند اما چندان جامع و همه گیر نیستند. با توجه به محدودیت های جامعه آماری دوم، چون قابلیت تحلیل و پیاده سازی دارند لذا غیر قابل چشم پوشی هستند.
تا به حال فکر کردید چگونه انتشار یک متن یا خبر به سرعت در شبکه های اجتماعی گسترش می یابد ولی بعضی مطالب دیگر گاها مسکوت می مانند؟ شاید فکر کنید عواملی نظیر موضوع خبر، وجود عکس، وجود لینک یا هشتگ، در اختیار داشتن فالوئرهای انبوه، تنش در مکالمه های مرتبط، پوشش رسانه‌ها، زمان ارسال خبر و خیلی عوامل دیگر در اندازه و بقا جریان اطلاعاتی مهم باشند، اما آنها چه تاثیری خواهند داشت؟
در این مقاله دو متغیر اندازه و بقا به عنوان دو معیار سنجیدن ارزش جریان اطلاعاتی تعریف شده اند، در واقع اندازه، تعداد ریتوییت ها از توییت اصلی (فرآیند بازنشر مطالب در شبکه اجتماعی توییتر، ریتوییت نامیده می شود)، و بقا، مدت زمان بین اولین و آخرین ریتوییت می باشد. در حقیقت جریان اطلاعاتی موفق تر خواهد بود که اندازه بزرگتر و بقای طولانی تری داشته باشد.
اگر بخواهیم عوامل موثر در این فرآیند را دسته بندی کنیم، می توان آنها را در سه گروه جای داد:
ویژگی های محتوایی توییت ها: نظیر وجود لینک و هشتگ؛ وجود تصاویر، عنوان توییت، احساسات بیان شده در توییت (یعنی اینکه نویسنده توییت در جایگاه موافق، مخالف و یا بی طرف باشد).
ویژگی های اجتماعی توییت: شامل اطلاعات پروفایل فرد توییت کننده نظیر محتوای توییت های قبل، تعداد توییت های قبلی، تعداد فالوئرها، طول عمر (سن) اکانت.
ویژگی زمانی توییت ها: نظیر ساعت یا روزی که توییت ارسال می شود.
علت اهمیت و برتری شبکه اجتماعی توییتر نسبت به سایر شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک در این است که انتشار مطالب در فیسبوک صرفا در حلقه دوستان (افرادی که شما تایید کرده اید) انجام می شود ولی در توییتر به شرطی که اکانت شما عمومی باشد، انتشار در کل شبکه انجام می شود.
در بررسی ویژگی های محتوایی، رعایت اختصار با توجه به محدودیت 140 کاراکتری در نظر گرفته شده برای هر توییت ضروری است. هر محتوا را از چند لحاظ بررسی می کنیم:

1.وجود: هدف نظر ابراز شده
2.منظر: جنبه های کیفی این هدف
3.احساس: تمایل یا احساس عاطفی بیان شده در جهت منظر
4.استواری: پایداری نظر
5.زمان: زمانی که مطلب بیان شده

به واسطه بکارگیری اصل تحلیل اجزا، میزان تاثیر هریک از سه دسته ویژگی های بیان شده به ترتیب اهمیت بین 37 تا 47 درصد تاثیر مربوط به ویژگی های اجتماعی، 19 تا 21 درصد مربوط به ویژگی های زمانی و تنها 11 تا 14 درصد مربوط به ویژگی های محتوایی می باشد، توجه داشته باشید که این نتایج تنها تاثیر این گروه ویژگی ها را (فارغ از مشخص کردن مثبت یا منفی بودن آن) بر روی هر دو متغیر بقا و اندازه نشان می دهد.
پس تا اینجا تنها نتیجه منطقی گرفته شده این است که در ارتباطات اجتماعی آنلاین، اینکه چه کسی توییت/ریتوییت میکند بسیار مهم تر از اینکه چه چیزی توییت می شود می باشد، یا به تعریفی دیگر مهم ترین موضوع کلیدی، یعنی محتوا، در پایین ترین سطح ارزشی فرآیند انتشار اطلاعات قرار می گیرد!
حال وارد جزئیات شده و تاثیرات هر یک از عوامل را به تفصیل بررسی می کنیم:
عوامل موثر در اندازه
از بین فاکتورهای اجتماعی، تعداد فالوئر ها پیوستگی مثبت آماری با اندازه و افزایش تعداد توییت های قبلی نویسنده توییت پیوستگی منفی با اندازه اطلاعات جاری داشت؛ به عبارت دیگر هرچه قدر میزان دنبال کنندگان شما افزایش یابد، تعداد ریتوییت افزایش یافته و با افزایش یافتن تعداد توییت ها احتمال مشاهده و ریتوییت مطلب کاهش می یابد.
در میان فاکتورهای زمانی، تاخیر زمانی در ریتوییت ها پیوستگی منفی با اندازه داشت، به عبارت دیگر هر مقدار که بین ریتوییت ها تاخیر داشته باشیم، چون از زمان ارسال توییت اصلی دور می شویم، میزان ریتوییت ها کاهش می یابد. زمان ارسال توییت هم به شکلی تاثیر گذار پدیدار شد.
در میان فاکتورهای محتوایی، وجود لینک پیوستگی منفی، وجود هشتگ پیوستگی مثبت و تکرار هر دو پیوستگی منفی با اندازه داشت. وجود لینک به خاطر محدودیت 140 کاراکتری و ایجاد گسست در فرآیند ریتوییت تاثیرات منفی به جای گذاشت. وجود عواطف و احساسات مثبت و نبود تنش پیوستگی مثبت با اندازه و گزارش های خبری رسانه های آفلاین (نظیر روزنامه ها) نیز پیوستگی مثبت با اندازه داشت.
عوامل موثر در بقا
از بین فاکتورهای اجتماعی تنها تعداد توییت های قبلی نویسنده در بقا اطلاعات تاثیرگذار بود، بدین ترتیب که هر چه قدر میزان توییت های قبلی نویسنده بیشتر باشد، بقای اطلاعات جاری کاهش می یابد.
در میان فاکتورهای زمانی،تنها تاثیر مربوط به تاخیر زمانی بین ریتوییت ها بود، بنابر نتایج به دست آمده، مدل پیشنهاد می کند که هر چه قدر تاخیر بین اولین و پنجمین(نقطه هدف در این نمونه آزمایشی) ریتوییت بیشتر باشد، جریان اطلاعاتی عمر بیشتری خواهد داشت.
در میان فاکتورهای محتوایی، حضور و تکرار لینک ضامن بقای طولانی تر بودند، حضور هشتگ نیز به شکلی چشمگیر بقا را افزایش می داد ولی تکرار هیچ تاثیری نداشت. سطح بالای تنش پیوستگی منفی با بقا و احساسات مثبت پیوستگی مثبت داشتند، گزارشات خبری رسانه های آفلاین نیز هیچ پیوستگی آماری با بقا نداشتند.
پس نتیجه می گیریم برای ایجاد یک جریان اطلاعاتی عظیم و ماندگار:
 • احساسات منفی باعث اندازه کوچکتر و بقای کوتاه تری می شوند.
 • ریتوییت هایی با محتوای مثبت، 11% نرخ بیشتر و احتمال بالاتری برای انتشار دارند.
 • توییت های حاوی تنش و درگیری بقای کوتاه تری دارند.
 • به ازای افزایش هر 100 تیتر اخبار مرتبط با رویداد، نرخ ریتوییت ها 5% افزایش می یابد.
 • تکرار لینک و هشتگ بین 15% تا 35% باعث کاهش نرخ ریتوییت می شوند.
 • حضور لینک و هشتگ تا 78% نرخ ریتوییت را افزایش می دهند.
 • به ازای هر ثانیه تاخیر بین اولین ریتوییت تا رسیدن به هدف، نرخ ریتوییت به میزان 1% کاهش می یابد.
 • از طرفی هرچه قدر تاخیر بین ریتوییت ها بیشتر باشد، بقای جریان اطلاعاتی طولانی تر خواهد بود.
 • پس با توجه به تئوری چرخه خروج توجه، هرچه قدر توییتی در آغاز توجه بیشتری دریافت کند، گرایش به بقای کمتری خواهد داشت.
 • به ازای افزایش هر 100,000 دنبال کننده؛ نرخ ریتوییت ها 10% افزایش می یابد.
 • زیاد بودن توییت های قبل باعث کاهش توجه به توییت جدید می شود.
پی‌نوشت:
عنوانی که در ابتدا برای این مطلب درنظرگرفتم “چگونه یک جریان خبری عظیم و ماندگار ایجاد کنیم” بود که نهایتا به نظرم رسید عنوان فعلی می تواند جذاب تر باشد.
شنبه 5 اردیبهشت 94
برداشتی از +

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهی ارسال کنید